AHŞAP BİYOKÜTLE

Ahşap biokütle şu ürünler olabilir: Enerji üretmek üzere kullanlan masif ağaç, öğütülmüş ağaç, bütün ağaç yongası, ağaç budama artıkları, temiz ağaç yongası, talaş, kabuk ve rende talaşı.

Sürdürülebilir alternatiflerin gerçekleşmesini teşvik etmek için, Avrupa Birliğinde önemli yasama kanunları çıkarıldı ve pazarda kömüre alternatif ciddi bir fırsat doğdu. Tarih boyunca kömür, dünyanın ısınma ve enerji kaynağı iken bu yasama kanunları kömürün gelecekteki önemini azalttı.

Kömür kullanan ülkeler ve endüstrilerin giderek bu bağımlılığı azaltmalarının istenmesi, ahşap biokütle gelişimi için bir fırsattır.

ÖĞÜTÜLMÜŞ AĞAÇ YAKITI

Özellikle yenilenebilir enerji biomass ile çalışan enerji tesislerinde kullanılmak üzere ve kabuk, kereste fabrikası artıkları ve küçük ağaçlardan üretilen öğütülmüş ağaç yakıtı, ekonomik ve enerji değerleri arasında ideal dengeyi sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Hammadde (örneğin kereste kesim artıkları) müşterinin gereksinimleri doğrultusunda defalarca öğütücüden geçirilerek, mükemmel ebatta öğütülmüş ahşap yakıt elde edilir.

Cogent’in öğütülmüş ağaç yakıtı müşterinin şartnamelerine göre hazırlanır. Cogent’in üretimin her adımındaki kontrol süreci, üretimde eşi bulunmayan bir kalite ve tutarlılık elde etmemizi sağlar.

Whole Tree Chips

Our whole tree wood chips start as base-cut trees. The trees, limbs, needles and bark are run through a chipper. The machinery is identical to that used to produce our premium paper-quality southern yellow pine wood chips, only the process requires turning off the debarking unit. The result is a high quality whole tree chip that is ideal for biomass-fired and co-fired energy plants.

The uniform nature of our whole tree chips allows for the convenient handling and feeding into conveyor fed boilers, in addition to the smooth handling of the product during the loading and unloading of the vessel.

All of our woody biomass is produced to our customers’ specifications. Our control of every step of the production process allows us to produce woody biomass of exacting quality and consistency.

If you are interested in our woody biomass products please

“Cogent Orman Ürünleri ile 14 senelik iş ilişkimizden sonra özgüvenle söylüyorum ki bu ekip işini çok iyi biliyor.“

Pat Gnan

Başkan Yardımcısı | East Coast Terminals Inc.